Kalite ve İSG Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Proje , imalat, montaj ve diğer hizmetler ile  sürekli kendimizi, teknolojik yeniliklere ve gelişmeye açık tutmak, kalite ve şeç yönetim sistemini sürekli geliştirmek.
 • Teknolojiyi sürekli takip ederek her zaman rakiplerinden önde olma isteğinin oluşturulması.
 • Hizmetlerin zamanında, emniyetli, ekonomik bir şekilde ve kaliteden ödün verilmeden gerçekleştirilmesi.
 • Çevre ve İSG mevzuatına uygun olarak doğaya saygılı olunması, çalışanları için sağlıklı ve güvenli iş ortamının sağlanması.
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulması.
 • Üretilen atıkların, doğaya atılmasını önleyerek, çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi.
 • Doğal kaynakların kullanımının azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterilmesi.
 • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çevre konusunda bilinçlendirilmesi.
 • İş sağlığı ve Güvenliğine azami özen gösteren, içinde yaşadığı sosyal çevrenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan ve yenilik üreten
  bir şirket olmanın yanında; müşteri odaklı, topluma, çevreye, yasal mevzuatlara duyarlı, sürekli gelişmeye açık, kaliteli hizmet vermek.

İSG Politikamız

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • İSG Yönetim Sisteminin; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, projenin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşların şartları, şartname gerekleri,müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonun oluşturularak yapılandırılması.
 • İSG çalışmaları kapsamında üst yönetim tarafından her türlü kaynağın tahsis edilerek,çalışanlarımız ile birlikte alt yüklenici ve tedarikçi firma elemanlarının eğitimlerle bilinçlendirilmesi.
 • İSG Politikasının tüm çalışanların yaptığı işe uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Oluşturduğu İSG kültürü ile merkez, şantiye ve işletmelerinde çalışanlarına güvenli ve sağlıklı iş ortamının sağlanması, aldığı önlemlerle iş kazası ve meslek hastalıkları riskinin en aza indirilmesi.
 • İSG risklerinin yapısı ve büyüklüğüne uyumlu olarak belirlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, her yıl yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları’nda ilgili mevzuat ile değişen İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarına göre üst yönetim tarafından gözden geçirilerek gerekirse sürekli iyileştirmeyi sağlamak için revize edilmektedir.
 • Yazılı doküman haline getirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nın tüm firma personeli tarafından anlaşılması ve uygulanması, sosyal çevre tarafından anlaşılması için eğitimler ve çeşitli duyuru yöntemleri kullanılmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Proje , imalat, montaj ve diğer hizmetler ile  sürekli kendimizi, teknolojik yeniliklere ve gelişmeye açık tutmak, kalite ve şeç yönetim sistemini sürekli geliştirmek.
 • Teknolojiyi sürekli takip ederek her zaman rakiplerinden önde olma isteğinin oluşturulması.
 • Hizmetlerin zamanında, emniyetli, ekonomik bir şekilde ve kaliteden ödün verilmeden gerçekleştirilmesi.
 • Çevre ve İSG mevzuatına uygun olarak doğaya saygılı olunması, çalışanları için sağlıklı ve güvenli iş ortamının sağlanması.
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulması.
 • Üretilen atıkların, doğaya atılmasını önleyerek, çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi.
 • Doğal kaynakların kullanımının azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterilmesi.
 • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çevre konusunda bilinçlendirilmesi.
 • İş sağlığı ve Güvenliğine azami özen gösteren, içinde yaşadığı sosyal çevrenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan ve yenilik üreten
  bir şirket olmanın yanında; müşteri odaklı, topluma, çevreye, yasal mevzuatlara duyarlı, sürekli gelişmeye açık, kaliteli hizmet vermek.